sobotu 17. února 2018 pořádá Elektrárna královského města Písku ve spolupráci s Maškarním sdružením Milevsko, masopustní průvod PÍSECKÉ MAŠKARY.

Plakát k akci >>

------------------------------------------------------------

O nás

Vznik Píseckých maškar má hned několik důvodů, které zároveň ve své podstatě nesou i základní atributy toho, proč historické lidové masopustní svátky vznikaly
a mnohde přežily až do dnešních dnů. V současnosti jsou maškarní masopustní průvody velmi oblíbené a to nejen v českých zemích ale i v dalších zemích Evropy (Německo, Švýcarsko apod.). Maškary jsou nejen důležitými nositeli tradic,
ale zároveň také vhodným výrazovým prostředkem reagujícím na současné dění kolem nás. Jsou typickým prostředkem občanské společnosti, která dokáže bavit sebe
i své okolí a zároveň dokáže zábavnou formou satiry poukazovat
na nešvary kolem nás.

Hlavní důvody vzniku Píseckých maškar jsou tedy následující:

TRADICE:
Vnést do historicky a kulturně významného města jakým Písek bezesporu je, český tradiční masopustní maškarní průvod.

ZÁBAVA:
V únoru, kdy zima je pro většinu z nás už dlouhá a jaro ještě poměrně daleko uspořádat zábavu pro malé i velké.

SATIRA:
Vtipnou formou poukazovat na nešvary dnešní politické či hospodářské nobility,
ale i společnosti jako takové.

Marek Anděl
 

 

 

Impressum         Copyright Marek Anděl 2013 - 2018